Hrad a město Rabí

Zajímavosti v okolí

Rabí láká návštěvníky nejen na prohlídku největší hradní zříceniny v Čechách, ale naleznete zde a v blízkém okolí širokou škálu aktivit nejen pro rodiny z dětmi.

Hrad Kašperk (26 km)

Hrad Kašperk byl postaven kolem roku 1360 Vítem Hedvábným a nazván na panovníkovu počest Karlsberg. Měl napomáhat ochraně zemských hranic a obchodní cesty vedoucí z Pasova do Čech a být správním střediskem krajiny, v níž se rozvíjela těžba zlata a stříbra. Téměř neustále byl však zastavován různým držitelům. V husitských dobách to byli významní přívrženci kalicha Zmrzlíkové ze Svojšína, později Šternberkové, Půta Švihovský z Rýzmberka, Švamberkové. Roku 1584 rozprodal císař Rudolf II. velkou část kašperského panství a konečně roku 1617 celý hrad i se zbytkem panství koupilo město Rejštejnské Hory, nazývané odtud Kašperské Hory. Tehdy byl hrad již ve špatném stavebním stavu a město o něj nepečovalo o nic víc než předchozí držitelé. Po roce 1655, kdy byl vydán rozkaz k boření pevných hradů, přestali jej měšťané udržovat úplně a navíc z něho vylámali a odvezli všechen použitelný stavební materiál.

Stránky hradu Kašperk

Hrad a zámek Velhartice (22 km)

Krásnou ukázkou originálního českého gotického hradu je státní hrad Velhartice. Můžeme jej nalézt na půl cesty mezi městy Klatovy a Sušicí, na skalním ostrohu obtékaném říčkou Ostružnou. Je to jedno z nejkrásnějších pošumavských údolí, které tato říčka vytváří, a jeho malebné zalesněné stráně dokreslují a podtrhují impozantnost a mohutnost hradní stavby. Dominanty objektu tvoří neobyčejně hmotná torza středověkého hradu: palác zvaný Rajský dům a jeho protějšek, přední věž, vzájemně spojené mohutným kamenným mostem. Působivost těchto, ale i ostatních gotických staveb zvyšuje barevný odstín kamene, ze kterého byly vystavěny – červenohnědá rula. Na Rajský dům navazuje stavba novějšího renesančního paláce zvaného Huertovo křídlo; je ze 17. století.

Stránky hradu a zámku Velhartice

Zřícenina hradu Prácheň (9 km)

Hrad Prácheň náležel k nejstarším hradům v Čechách. Jeho vznik a nejstarší dějiny jsou však pro naprostý nedostatek pramenů nejasné. Archeologický výzkum zjistil, že v 10. století zde stávalo hradiště. První písemné zprávy o hradu jsou až v několika listinách z l. 1184–1222. Podobu hradu neznáme. O stavbě si můžeme učinit představu na základě zachovaných pozůstatků. Hrad stál na táhlém hřebenu vrchu na pravém břehu řeky Otavy, která se zde prudce otáčí od jihozápadu k jihovýchodu a vytváří ostroh. Severní a západní svahy spadají příkře k řece a tvoří přirozený obranný val. Přístup k hradu byl na nejmírnější východní straně. Předhradí oddělovala od vnitřního hradu příčná zeď s válcovou věží uprostřed, z níž zbyl jen sutí vyplněný pahrbek. Ve stejném stavu jsou zachované části vnějších zdí. Hradba na východní, nejpřístupnější straně byla zesílena čtyřmi baštami střídavě válcovými a čtverhrannými. Střed hradu tvořilo rozlehlé nádvoří, které se směrem k severu mírně rozšiřovalo. Obytné a hospodářské budovy, z nichž zbyly sotva znatelné základy, byly přistavěny k hradbám. Nádvoří na severovýchodní straně ukončovala druhá příčná zeď, za kterou se nalézala poslední část hradu, z něhož zbyly jen základy obvodových zdí.

Zřícenina tvrze Džbán (3,5 km)

Hrad Budětice stával na zalesněném kopci zvaném Čbány nad Buděticemi a dnes z něho zůstaly na nerovném terénu jen náznaky bývalých příkopů a valů. V 19. století zde byly ještě patrně zbytky válcové věže.

Zámek Hrádek (12 km)

Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy, 4 km od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račínové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račínové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. Dnes se zde můžete dobře najíst nebo ubytovat v citlivě zrekonstruovaných prostorách.

Stránky zámku Hrádek

Sušice (10km)

Muzeum šumavy

V muzeu je k vidění hned několik expozic, které se vztahují jak Šumavě, tak i historickým faktům této oblasti. Asi nejzajímavější expozicí je Sušický mechanický betlém, který byl v roce 2014 po několikaměsíční pauze znovu zpřístupněn veřejnosti. Muzeum tvoří od roku 1967 společně s muzei v Kašperských Horách a Železné Rudě komplex pod společným názvem Muzeum Šumavy.

Stránky muzea Šumavy

Rozhledna Svatobor

Svatobor je zalesněný vrch nad Sušicí ležící 845 metrů nad mořem. Na vrcholu, opředeném mnoha pověstmi, stávala již od roku 1890 rozhledna a turistická útulna Klubu českých turistů. 8. května 1934 byla zchátralá rozhledna s útulnou zbořena a na jejím místě byla během tří měsíců postavena rozhledna nová a útulna o rok později. Likvidace staré rozhledny a výstavba nové rozhledny i chaty byla zadána sušickému staviteli Karlu Hourovi. Celkový náklad tehdy činil 250 tisíc korun. Rozhledna je vysoká 32 metrů a poskytuje nádherné rozhledy na Šumavu. Ze sušického náměstí vás červená turistická značka dovede za hodinu až na vrchol (značka pak pokračuje na Velhartice). Žlutá značka vede na Svatobor z Hrádku u Sušice. V současnosti se v chatě Svatobor nachází restaurace s netradiční kuchyní.

Stránky rozhledny a restaurace Svatobor

...a spoustu dalších

Pokud Sušici navštívíte, nemůžete vynechat kapli anděla Strážce umístěnou na protějším vrchu svatoboru dostupnou autem nebo příjemnou procházkou z centra. Pro nadšené sportovce je v Sušici možnost navštívení Offparku s širokou nabídkou sportovních aktivit.