Hrad a město Rabí

Město Rabí

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373, kdy je Rabí zmiňováno jako opevněné městečko s kostelem. Jeho největší rozmach spadá do doby panování Půty Švihovského z Rýznberka, díky němuž bylo roku 1499 podhradí povýšeno na město s řadou privilegií, krátce na to vystavil Půta Švihovský městu zakládací listinu. O Rabí se vždy hovořilo jako o městu s celou řadou privilegií: město smělo být obehnáno hradbami, dostalo právo soudní, právo vařit a šenkovat pivo, směli se v něm usazovat řemeslníci a kupci a v Rabí se také mohly provozovat trhy – jeden týdenní každou středu a dva výroční osmidenní o svátku Nejsvětější Trojice a na den sv. Martina. Tato privilegia stvrdil panovník ještě druhou listinou z 26. srpna 1499. Z téhož roku je i listina samotného zakladatele města Půty Švihovského, datovaná 24. září. Město Rabí dostává stejná privilegia jako město Horažďovice (které je obdrželo o dva roky dříve; Horažďovice se řídily právy Starého Města pražského), zejména co se týče práva odkazovat majetek, a Půta městu dále prodává do zákupu 11 lánů. Na žádost rábských měšťanů udělil král Vladislav 9. září 1513 Rabí městský znak a právo pečetit červeným voskem.O titul města přišlo někdy ve 20. století. 1.4. 2010 byl titul městu navrácen.

Město Rabí mělo v roce 2014 502 obyvatel, skládá se ze tří přidružených obcí: Rabí, Bojanovice a Čepice.

Celková katastrální výměra činí 14,29 km2.

Městský úřad se nachází v budově Multifunkčního domu, který je v nově zrekonstruované budově bývalé školy. V budově městského úřadu se nachází také infocentrum a veřejná knihovna.